Du är här:

Nyhet Växjö

Ökad elevnärvaro i Växjö

Praktiska Gymnasiet Växjö visar vägen

SVT Småland uppmärksammar Praktiska Gymnasiet Växjös satsning på ökad elevnärvaro. Tillsammans med råd och stöd från Skolverket har elevnärvaron ökat och trivseln har ökat hos både elever och personal. 

Framgången ligger både i det stora och det till synes lilla. Vi har utvecklat arbetet med att sätta upp individuella mål tillsammans med eleverna, som följs upp under året, och vi har gjort en särskild satsning på elevhälsa och flerspråkiga studiehandledare. Syftet är att i god tid kunna erbjuda rätt sorts stöd till elever som behöver det, säger Marie-Charlotte Bäckström, rektor på Praktiska Gymnasiet Växjö.

Läs även mer på Academedias webb