Du är här:

Södertälje
Vård och Omsorg

Om Programmet

Faktaruta

Programmet Vård och omsorg har inga inriktningar men du kan specialisera dig inom exempelvis:

  • Akutsjukvård
  • Funktionsnedsättning
  • Hälso- och sjukvård
  • Äldreomsorg

Inom Vård och omsorg arbetar vi alltid efter människors lika värde, mänsklig värdighet och livskvalitet.

Du får arbeta med människor i olika åldrar och med olika hälsa. I din utbildning kombineras medicin, pedagogik, psykologi, sociologi och vårdvetenskap för att du ska få en helhetssyn på människan.

Nedan kan du se vår generella poängplan för programmet Vård och Omsorg. Du kan också se på vilka orter du kan läsa utbildningen och vilka yrkesutgångar som finns.

 

Yrkesutgångar

Hälso- och sjukvård | Psykiatri | Äldreomsorg | Funktionshinderområdet

Generell poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen

Alla elever läser gymnasiegemensamma ämnen. Hos oss är dessa ämnen riktade mot ditt program. En detaljerad poängplan hittar du nedan.

600
Poäng
Se detaljerad plan
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1/SSA 1 100

Programgemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på Vård och Omsorgsprogrammet läser. Ämnena ger programmet dess prägel. En detaljerad poängplan hittar du nedan.

1100
Poäng
Se detaljerad plan
Hälsopedagogik 100
Medicin 1 150
Människan: Etik och människans livsvillkor 100
Psykiatri 1 100
Psykologi 1 50
Samhällskunskap 1a2 50
Specialpedagogik 1 100
Svenska 2/SSA 2 100
Vård- och omsorgsarbete 1 Vård- och omsorgsarbete 1 200
Vård- och omsorgsarbete 2 150

Programfördjupning

Programfördjupningar är de kurser som ska leda fram till just det yrke du vill utbilda dig till. En del av dessa poäng får du när du är på din APL-plats.

500
Poäng
Se detaljerad plan
Programfördjupning 500

Gymnasiearbete

Gymnasiearbetet sammanfattar din utbildning på gymnasiet. Det är ditt eget projekt som du tillsammans med en lärare på skolan ansvarar för. Det är möjligt att göra detta arbete på din APL-plats

100
Poäng
Se detaljerad plan
Gymnasiearbete 100

Individuellt val

Här kan du välja mellan alla de kurser som skolan erbjuder.

200
Poäng
Se detaljerad plan
Individuellt val 200
Totala poäng
2500