Du är här:

Hotell och Turism
Turism och resor

Om Inriktningen

Hotell och Turism passar dig som vill jobba inom en rolig och spännande bransch där du möter nya människor. Du lär dig kommunikation, marknadsföring och service. 

Eleverna på Hotell och turismprogrammet börjar årkurs ett med att läsa tillsammans med programmen Handel och administration och Restaurang och livsmedel. Den första tiden fram till novemberlovet kommer framför allt att handla om värdskap och service, vilket innebär att du kommer att få en inblick i dina klasskamraters yrkesområden via studiebesök och föreläsningar. Det ger dig även möjlighet att byta program efter novemberlovet.

Här kan du läsa denna utbildning

Yrkesutgångar

Bokning och försäljning | Guidning | Turistinformation

Lokal poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen

Alla elever läser gymnasiegemensamma ämnen. Hos oss är dessa ämnen riktade mot ditt program.

600
Poäng
Se detaljerad plan
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1/SSA 1 100

Programgemensamma ämnen

700
Poäng
Se detaljerad plan
Engelska 6 100
Entreprenörskap 100
Logi 100
Konferens och evenemang 100
Service och bemötande 1 100
Besöksnäringen 100
Resmål och resvägar 100

Inriktning Turism och resor

400
Poäng
Se detaljerad plan
Aktiviteter och upplevelser 100
Hållbar turism 100
Marknadsföring och försäljning 100
Reseproduktion och försäljning 100

Programfördjupning Turism och resor

Programfördjupningar är de kurser som ska leda fram till just det yrke du vill utbilda dig till. En del av dessa poäng får du när du är på din APL-plats.

500
Poäng
Se detaljerad plan
Guide och reseledare 100
Turistbyråservice 100
Naturguidning 1 100
Värdskap och resmål 100
Drycker och ansvarsfull alkoholservering 100

Gymnasiearbete

Gymnasiearbetet sammanfattar din utbildning på gymnasiet. Det är ditt eget projekt som du tillsammans med en lärare på skolan ansvarar för. Det är möjligt att göra detta arbete på din APL-plats.

100
Poäng
Se detaljerad plan
Gymnasiearbete 100

Individuellt val

Här kan du välja mellan alla de kurser som skolan erbjuder.

200
Poäng
Se detaljerad plan
Individuellt val 200
Totala poäng
2500