Du är här:

"Att betyda något både som medmänniska och lärare är en stark upplevelse"

Lärarhistoria Jimmy Granéll

Mitt namn är Jimmy Granéll. Jag har jobbat inom säkerhetsbranschen i drygt 15 år men undervisar sedan ett år tillbaka på hantverksprogrammet, inriktning låssmed, på Praktiska Gymnasiet Örebro. Att vara lärare på Praktiska Gymnasiet innebär lika mycket att motivera, engagera och intressera eleverna som att undervisa. Hur många vet egentligen vad de vill bli när de är 15?

Att se elever utvecklas, lära sig ta ansvar och bli en allt mer sammansvetsad grupp för varje vecka är otroligt stimulerande. Att få dela med sig av den kunskap, tankar och erfarenheter jag som hantverkare samlat på sig genom åren. Att faktiskt betyda något, varje dag, både som medmänniska och lärare, det är en stark upplevelse. Sammanhållningen på skolan betyder mest, både mellan elever och lärare. Kunskap finns i överflöd och genom att hjälpa varandra skapar vi mervärden både för elever och oss själva. Även som lärare har man mycket att lära på skolan. Hur tar man den bästa selfien, hur använder man Snapchat på rätt sätt och mycket, mycket annat.

Att undervisningen ska vara relevant och lätt att ta till sig tror jag är viktig. Som lärlingsskola blandar vi undervisning i skolan med praktik ute på företag och det ger eleverna en större förståelse för hur arbetslivet fungerar. Det skapar också viktiga kontakter för framtida arbetsmöjligheter. Vi försöker när det går att driva utbildningen i projektform för att öka förståelsen för “hur” och “varför” de olika momenten måste utföras och hur viktigt samarbetet är. Ett installationsuppdrag i grannkommunen, en pingismatch med mentorn eller en glass i gröngräset, allt ryms inom Praktiskas vardag.

Mina elever får möjlighet att prova yrkets alla moment, allt ifrån tillverkning av lås och nycklar till installation av larm, passersystem och kameraanläggningar. Jag ser det som en utmaning att få vara del i vår skolas utveckling, ett ständigt förbättringsarbete där både lärare och elever spelar en stor roll.

/Jimmy Granéll